Stichting Laudio, NL*ID

Schrijven subsidieaanvraag en fondsenwerving.
Inhoudelijk en zakelijk advies m.b.t. conceptontwikkeling.
Planning: september 2021-juni 2022