WirWar Producties, Meerjarenaanvraag 2021-2024

Schrijven van meerjarige subsidieaanvraag Fonds Podiumkunsten.
Dramaturgische ondersteuning ontwikkeling visie.
Gehonoreerd